en / cz

2 lidé

1
MIKA
HANNULA

Mika Hannula je spisovatel, kurátor, kritik a pedaogog. Titul Ph.D. získal v politologii se zaměřením na narativní identity a aristotelovskou etiku. Narodil se ve Finsku, žije v Berlíně a v Naantali (jižně od jižního Finska). Působil jako ředitel Akademie výtvarných umění v Helsinkách, 2000-2005 a profesor uměleckého výzkumu na univerzitě v Göteborgu, 2007-2014. Jeho poslední publikací je Embrace – Analog Experience, the Question of Estetics, and the Idea of Repeating Forwards with the Practice of Painting.

2
ALICE
KOUBOVÁ

Alice Koubová je výzkumnicí Filosofického ústavu Akademie věd. Zaměřuje se zejména na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality, etiky a metodologie v rámci filozofie performance, uměleckého výzkumu a aplikované filozofie. Dlouhodobě vyučuje na Akademii múzických umění v Praze a dalších uměleckých školách v ČR i zahraničí. Je spolueditorkou kolektivní monografie Artistic Research: Is There Some Method? (NAMU, 2017).

3
DAVID
KOŘÍNEK

David Kořínek je vedoucí­ Centra audiovizuálních studií FAMU a garant studijního programu. Absolvoval filmovou vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně a pracoval jako dramaturg v České televizi. Na Mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, jehož byl do roku 2018 vedoucím. Spolupracuje s nejrůznějšími produkcemi jako režisér. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která pravidelně vystavuje v evropských galeriích a institucích. Tvorba skupiny zahrnuje práci s nejrůznějšími médii, od galerijních instalací, přes práce ve veřejném prostoru po videa a celovečerní dokument. Skupina je nositelem řady ocenění. David Kořínek se zabývá teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v uměleckých časopisech a sbornících. Věnuje se také kurátorské činnosti.

4
MAGDA
STANOVÁ

Magda Stanová je umělkyně a výzkumnice, věnuje se analýze tvořivého procesu a vnímání umění, teorii fotografie a také na urbanizmus a kartografii zejména z pohledu chodců. Výstupy z jejího uměleckého výzkumu jsou vizuální eseje a přednášková představení. Je autorka dvou knih W cieniu fotografii (2008) a Algoritmy v umení (2015), spoluautorka publikace The Pedestrian’s Venice (2017). Vystudovala obor nové žánry na San Francisco Art Institute a umělecký doktorát na AVU, kde nyní vede Doktorandský seminář.

5
MICHAL
RATAJ

Michal Rataj je skladatel, performer a sound designer. Je autorem převážně elektroakustické a instrumentální hudby a od roku 2008 vystupuje sólově v autorských zvukových performancích v Evropě i v USA. Vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na Katedře skladby HAMU a na NYU Prague. Jako stipendista Fullbrightovy nadace vedl výzkum v Centru pro novou hudbu a zvukové technologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley v Kalifornii, další studijní pobyty absolvoval v Londýně či Berlíně.

6
MARQUARD
SMITH

Marquard Smith je vedoucím MA programu Museums & Galleries in Education na UCL v Londýně a profesorem uměleckého výzkumu na Vilniuské akademii umění v Litvě. Marq je zakladatelem a šéfredaktorem časopisu Journal of Visual Culture, člen představenstva společnosti Arts Catalyst a člen poradní skupiny Inclusive Practice v rámci Wellcome Collection. V nedávné době kurátorsky připravil výstavy „How to Construct a Time Machine“ (MK Gallery, Anglie), „Solitary Pleasures“ (Muzeum Freuda, Londýn) a „Do the Right Thing“ (galerie Titanikas, Vilnius). Jako spisovatel publikoval více než dvacet knih, editoval sbírky a tematická čísla recenzovaných časopisů o umělecké výchově, výzkumu v praxi a archivních impulsech, stejně jako o umělecké, vizuální, materiální a nehmotné kultuře „člověka“ v odbobí kapitalistické modernity. Mezi nedávné publikace patří Research: Practitioner | Curator | Educatorand Decolonising: The Curriculum, the Museum, and the Mind.

7
MIKA
ELO

Mika Elo je profesorem uměleckého výzkumu a vedoucím doktorského programu výtvarných umění na University of the Arts v Helsinkách. Oblasti jeho výzkumného zájmu zahrnují teorii fotografie, estetiku médií a epistemologii uměleckého výzkumu. Do odborných diskusí přispívá z pozice vizuálního umělce, pedagoga, kurátora a vědeckého pracovníka.

8
ANDREA
PRŮCHOVÁ
HRŮZOVÁ

Andrea Průchová Hrůzová je pedagožka a výzkumnice. Spolupracuje s Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou a Ústavem pro studium totalitních režimů. Je zakladatelkou platformy Fresh Eye.  Zájem o oblast vizuálních studií rozvíjí dlouhodobou publikační (European Journal of Cultural Studies, Palgrave Macmillan, Springer Publishing House) a přednáškovou činností. Do českého jazyka přeložila knihy “Způsoby vidění”, “Teorie obrazu” a “Jak vidět svět”. V roce 2019 vydala autorskou knihu “We Have Never Been Earth” (Visual Studies Workshop Press).

9
JAN
JIŘÍK

Jan Jiřík působí jako redaktor v odborném časopise ArteActa. Jako odborný reaktor spolupracuje s několika nakladatelstvími (Academia, IDU, NAMU). Přednáší na DAMU v Praze. Je členem mezinárodního výzkumného týmu Reclaimed Avant-Garde. Jako dramaturg se podílí na mezinárodním setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest.

10
FILIP
SUCHOMEL

Filip Suchomel je historik umění a japanolog, v současné době působí jako prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum na AMU v Praze. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na otázky kulturní výměny mezi Západem a Východem. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sbírek japonského a čínského umění z regionálních muzeí a rovněž z hradních a zámeckých sbírek.